Alueellista toimintaa kouluikäisten parhaaksi

Nuoressa kirkossa toimii kuusi piiriä: Uudenmaan-Helsingin piiri ry, Varsinais-Suomen – Satakunnan piiri ry, Hämeen piiri ry, Keski-Suomen ja Pohjanmaan piiri ry, Itä-Suomen piiri ry sekä Kymen piiri ry

Nuori kirkko ry:n yhden perustajajäsenen, PTK – poikien ja tyttöjen keskuksen, alueellisesta toiminnasta ovat vastanneet kuusi eri hiippakuntien alueilla toimivaa piirijärjestöä. Piirien tyypillistä toimintaa ovat leirit, koulutukset ja erilaiset tapahtumat. Toiminta on noussut seurakuntien tyttö- ja poikatyön yhteistyötarpeista.

Erityisen arvokasta piiritoiminta on varhaisnuorisotyöntekijöiden keskinäisen yhteyden ja ammatillisuuden tukemisessa. Piirit tukevat myös hiippakunnallista varhaisnuorisotyötä toimien läheisessä yhteistyössä tuomiokapitulien kanssa. Piirit toimivat itsenäisesti seurakuntien varhaisnuorisotyöntekijöiden johdolla ja laativat toiminnastaan omat vuosikertomuksensa. PTK:n kouluttajat ovat olleet tiiviissä yhteistyössä piirien kanssa. Piirit ovat itsenäisiä yhdistyksiä.

Piirit toimivat kouluikäisten kanssa, mutta tarpeen mukaan piireihin voidaan perustaa toimikuntia niin varhaiskasvatukseen kuin nuorisotyön alueille riippuen alueen aktiivisuudesta.